logo-mini

Seafront Albouro Apartments

albouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefaloniaalbouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefaloniaalbouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefaloniaalbouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefaloniaalbouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefalonia
seafront apartments kefalonia Kateleiosseafront apartments kefalonia Kateleios
albouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefalonia
albouroapartments Kateleios Kefaloniaalbouroapartments Kateleios Kefalonia
Seafront Albouro Apartments  Kefalonia katelios
Kefalonia kateliosSeafront Albouro Apartments
albouroapartmentskefaloniakatelios0039
albouroapartmentskefaloniakatelios0034
albouroapartmentskefaloniakatelios0026
albouroapartmentskefaloniakatelios0021
Kefalonia kateliosSeafront Albouro Apartments
albouroapartmentskefaloniakatelios0017
albouroapartmentskefaloniakatelios0036
albouroapartmentskefaloniakatelios0033
albouroapartmentskefaloniakatelios0030
seafront apartments kefalonia Kateleios
albouroapartmentskefaloniakatelios0015
seafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleiosseafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleiosseafront apartments kefalonia Kateleios
albouroapartments_0012
seafront apartments kefalonia Kateleiosseafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleiosseafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleiosseafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleios
seafront apartments kefalonia Kateleios
albouroapartmentskefaloniakatelios0013
albouroapartments Kateleios Kefaloniaalbouroapartments Kateleios Kefalonia

The seafront Albouro Apartments are located in a peaceful garden directly on Katelios beach, on the idyllic Greek island of Kefalonia.