logo-mini

Seafront Albouro Apartments

albouroapartmentskefaloniakatelios0013
UPPER TITLE HERETITLE HERE
albouroapartmentskefaloniakatelios0014
albouroapartmentskefaloniakatelios0046
albouroapartmentskefaloniakatelios0043
albouroapartmentskefaloniakatelios0039
Kefalonia kateliosSeafront Albouro Apartments
albouroapartmentskefaloniakatelios0052
albouroapartmentskefaloniakatelios0037
Kefalonia kateliosSeafront Albouro Apartments
Seafront Albouro Apartments  Kefalonia katelios
Kefalonia kateliosSeafront Albouro Apartments
albouroapartmentskefaloniakatelios0039
albouroapartmentskefaloniakatelios0034
albouroapartmentskefaloniakatelios0026
albouroapartmentskefaloniakatelios0021
Kefalonia kateliosSeafront Albouro Apartments
albouroapartmentskefaloniakatelios0017
albouroapartmentskefaloniakatelios0036
albouroapartmentskefaloniakatelios0033
albouroapartmentskefaloniakatelios0030
albouroapartmentskefaloniakatelios0027
albouroapartmentskefaloniakatelios0015
albouroapartmentskefaloniakatelios0025
UPPER TITLE HERETITLE HERE

The seafront Albouro Apartments are located in a peaceful garden directly on Katelios beach, on the idyllic Greek island of Kefalonia.